Pałace

Wenecka architektura pałacowa zachwyca swoją różnorodnością, łączy bowiem elementy wywodzące się z różnych epok historycznych i stylów. Szerokie kontakty handlowe sprawiały, że wenecjanie przez całe wieki skłonni byli do łączenia […]