Kolosseum w Rzymie

Wnętrze Kolosseum wypełnia olbrzymia niecka widowni amfiteatru. Pomieszczenia wewnętrzne znajdują się na czterech kondygnacjach, które tworzą zespół konstrukcyjny potężnych ścian, filarów i sklepień beczkowych i krzyżowych. Mieszczą się tam szatnie, […]