Język włoski

history of Italian language

Włoski (O tym brzmieniu italiano help · info italjaːno lub lingua italiana liŋɡwa italjaːna) jest językiem romańskim, głównie w Europie: Włochy, Szwajcaria, San Marino, Watykan, jako drugie z Albanii, Malty, Słowenii i Chorwacji, według mniejszości na Krymie, w Erytrei, Francji, Libii, Monako, Czarnogórze, Rumunii i Somalii, a także w społecznościach wydalonych w Europie, Ameryce i Australii. Wielu rozmówców jest wychowankiem wielojęzycznym z niektórych znormalizowanych języków włoskiego i innych terytoriów. Jest to komisarz polityczny podpisujący się w Unii Europejskiej i jeden z sześciu politycznych podpisów komisaryjnych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z językiem angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim i niemieckim.
Zgodnie ze statystykami bolońskimi nieparametrycznymi Unii Europejskiej, włoski jest werbalny jako homegrown podpisanie przez 65 milionów ludzi w UE (13% populacji UE), głównie we Włoszech, a jako drugie podpisanie przez 14 milionów (3%) . Łącznie z włoskim rozmówcą w krajach europejskich spoza UE, takich jak Szwajcaria i Albania oraz na innych kontynentach, cała liczba rozmówców wynosi około 85 milionów. Włoski ma starszą osobę, która jako czwarta w najwyższym stopniu uczyła zagranicznych podpisów na świecie, chociaż jest to przedmiotem sporu 10.
W Szwajcarii język włoski jest jednym z czterech oficjalnych języków. Jest nienaturalna i erudycyjna we wszystkich szkołach weterynaryjnych sojuszu i mówiona, jako język rodzimy, w szwajcarskiej amunicji Ticino i Graubünden przeważnie we włoskim Grigioni i przez włoskiego migranta, które są natychmiastowe w astronomicznej księdze liczb w języku niemieckim i francuskim. mówiąc kantonów. Jest to również podpisanie przez komisarza politycznego San Marino, tak dobre, jak podpisanie pierwszego watykańskiego miasta. Jest on współoficjalny na słoweńskiej Istrii oraz w okręgu Istria w Chorwacji. Przyjęcie włoskie przez prowincję po zjednoczeniu Włoch jest wspierane w Toskanii, która z góry była werbalna w większości przez wyższe społeczeństwo florenckie. Jego poszerzenie było również uchwytne przez różne języki włoskie i przez języki germańskie najeźdźców postromańskich.
Włoski schodzi z łaciny. W przeciwieństwie do najwyższego stopnia różnych języków romańskich, Włosi zachowują świeżą latynoską opozycję między skróconymi i długimi spółgłoskami. Podobnie jak w językach o najwyższym stopniu romansu, stres jest charakterystyczny. Wśród języków romańskich język włoski jest najbliżej łaciny w zakresie słownictwa.
Standaryzowana sygnatura włoska ma poetycką i literacką wymowę, ponieważ w hagiografach pisarzy Toskanii w wieku porządkowym, i mimo że gramatyka nakazowa i podstawowy słownik mentalny są zasadniczo niezmienione od tych używanych we Florencji w XIII wieku, współczesny standard podpisywanie było w dużej mierze wynikiem stosunkowo nowych wydarzeń. Jednak włoski jako podpis używany we Włoszech i obojętna atmosfera ma dłuższą historię. W rzeczywistości wczesny żywy list, który można zdecydowanie nazwać włoskim lub w większym stopniu precyzyjnie, w języku ojczystym, jak postanowiono od jego poprzednika Wulgarna łacina, jest ratyfikowanym oświadczeniem matematycznym znanym jako Placiti Cassinesi z Prowincji Benevento w dniu miesiąca od 960-963, chociaż Veronese Riddle zawierają dojrzałą formę wulgarnej łaciny, którą można wystrzegać jako pierwotnego włoskiego dialektu. To, co miało być uogólnieniem, tak jak włoski sformalizowano po raz pierwszy w pierwotnym czternastym półwieczu przez destylarnię toskańskiego słowa Dantego Alighieri, graficznego w jego rodzimym florenckim. Wiersze poematu Dantego, dobrze znane jako Commedia, do którego inny toskański sonnir Giovanni Boccaccio po zamontowaniu głowy Diviny, czytały end-to-end Włochy, a jego graficzne patois prowadził «kanoniczny standard», który wszyscy wiedzieli Włosi mogli zrozumieć . Dante nie można już przypisywać standaryzacji języka włoskiego, a zatem patois z Florencji prowadził grunt pod panamę w stylu panamskim, prowadząc podpisanie przez komisarza politycznego Włoch.
Włoski często był politycznym komisarzem podpisującym różne włoskie zjednoczenie prawych rabunków, troszkę uzurpującym sobie łacinę, nawet gdy rządzony przez zewnętrzną kontrolę tak bardzo jak Hiszpanie w królestwie Neapolu, czy Austriacy w Królestwie Lombardii-Wenecji, mimo że grupa koło wagonów głównie w języku ojczystym i dialekty. Włoski był również jednym z licznych zatwierdzonych podpisów w Cesarstwie Austro-Węgierskim.

Włochy zawsze miały charakterystyczne patois z każdego miasta, z którego powstały miasta, niedawno unloosen, zostały uogólnione jako miasta-państwa. Te patois mają teraz spore urozmaicenie. Jako, że włoski pochodzący z Toskanii upadek miał być wykorzystywany we Włoszech od końca do końca, kursant lokalnej litanii był oczywiście adoptowany i miał różne wersje regionalnych włoskich. Wyróżniające się na najwyższym poziomie różnice, na przykład, między włoskim włoskim włoskim i włoskim mediolańskim, są wytworem pierwszej komunikacji laboratoryjno-ustnej uciśniętego «e» i «s» w obu przypadkach: va bene «all right»: jest zaznaczone va bːɛne przez Romana i przez dowolnego głośnika standardowego, va bene przez mediolańczyka i przez każdego rozmówcę, którego rodzimy, aksamitny kwiat patois na północ od linii La Spezia-Rimini; casa «w domu» jest kːasą dla Rzymian i standardem, kaza dla mediolańczyków iz północy.
W przeciwieństwie do języków Gallo-Italic w północnych Włoszech, włoski neapolitański język i jego patois były w przeważającej mierze lepsze dzięki chwytowi francusko-prowansalskiemu, który zapoznał Włochy, głównie przez bardów z Francji, w okresie średniowiecza, ale po podporządkowanie Normanowi szarej Italii, Sycylia stała się pierwszą włoską nieruchomością, która przyjęła poetyckie wokalne nastroje i ustną komunikację w poezji. Nawet w języku północnych włoskich języków, średniowieczni uczniowie nie koncentrują się jednak na własnościach osobistych na świeżym powietrzu na naturalnych, autochtonicznych rozwinięciach języków.
Siła ekonomiczna i względnie przedwczesne poszerzenie Toskanii w przypadku późnego średniowiecza monopolizują jego wagę do podpisywania, chociaż język wenecki pozostaje świeży w średnim średniowiecznym włoskim życiu handlowym, a Ligurianie lub Genueńczycy pozostają świeżo upowszechnieni w nadmorskim handlu na Morzu Śródziemnym. Akcentujące rządowe i społeczne znaczenie Florencji w okresie księżycowym czasu rakiety Banco Medici, Humanizmu i renesansu stało się gotowym dialektem, a raczej wypolerowanym przybliżeniem tego, znormalizowanym w sztuce.
Począwszy od renesansu, Włoch prowadzi podpisywanie używane w sklepie całej prowincji na półwyspie. Odkrycie elokwencji Dante’s De nieprzyzwoitości i ponowne zaangażowanie w językoznawstwo w XVI wieku, zapowiadało debatę, która jest end-to-end Italy barbwire prokrustowym standardem, który powinien uregulować ustanowienie nowoczesnego włoskiego języka literackiego i werbalnego. Scharakter metamerykatu na trzy frakcje:
Czwarta junto twierdzi, że zwycięski włoski był tym, który przyjął papieski dwór stosunków krajowych, który był mieszanką Florencji i patois Rzymu. Ostatecznie przeważyła generalizacja Bembo, a podstawa Accademia cuss Crusca we Florencji 1582-1583, polityczna aprobata legislacyjna lepkości włoskiego podpisu doprowadziła do ponownej publikacji łacińskiej książki Agnolo Monosiniego Floris, drukującej powiedzenie bilansu w 1604 roku po pierwszej Włoski pełny w 1612.
Ciężkim zjawiskiem, które podlegało przenikaniu Włochów, było podporządkowanie i urząd Włoch przez Napoleona w pierwotnym dziewiętnastowiecznym wieku, który był zadowolony z pochodzenia włosko-korsykańskiego. To podporządkowanie, które napędza fuzję Włoch, orientuje się później, i macha włoskim wywiadem, lingua franca, używanym nie tylko w urzędach, baronach i funkcjonariuszach we włoskim sklepie, ale także w burżuazji.

Italian language rim history

Pierwsza powieść współczesnej literatury włoskiej, I Promessi Sposi The Betrothed, autorstwa Alessandro Manzoniego, dalej nakreślała normalizację poprzez «spłukiwanie» swojego mediolańskiego «w wodach ethel rzeki Arno» we Florencji, jak to miało miejsce w przedmowie do jego wydania z 1840 roku .
Po fuzji ogromna liczba sług cywilnych i poilu z całego kraju wprowadziła liczebność w większym stopniu w komunikacji ustnej i zwalnia z ich podpisania domu wakacyjnego «ciao» wywodzi się z porządku weneckiego «s-cia [vo» (slave), «panettone» pochodzi z rozkazu Lombard «panetton» itp.). Tylko 2,5% Włochów mogło polować na włoskie, ustandaryzowane języki, gdy wspólnota weszła w 1861 r., Głównie w zachodnich Włoszech.
Włoski jest językiem romańskim, a zatem jest potomkiem wulgarnej łaciny. Standardowy włoski jest wspierany w toskańskim, szczególnie w jego florenckim dialekcie, a zatem jest to język włosko-dalmatyński, do którego należy również Sycylijczyk i nieistniejący dalmatyńczyk.
W przeciwieństwie do najwyższego stopnia różnych języków romańskich, Włosi zachowują świeżą latynoską opozycję między skróconymi i długimi spółgłoskami. Podobnie jak w językach o najwyższym stopniu romansu, stres jest charakterystyczny. W szczególności, w językach romańskich, język włoski jest najbliższy łacinie w statusie słownictwa. Podobieństwo lingwistyczne wynosi 89% z francuskim, 88% z katalońskim, 85% z sardyńskim, 82% z hiszpańskim i portugalskim, 78% z rhaeto-romańskim. , a 77% z rumuńskim.
Jeden z badań analizujących nieumiejętność rozgraniczenia podpisu romańskiego w odniesieniu do łaciny (porównanie fonologii, fleksji, dyskursu, składni, słownictwa i intonacji) ustalił, że w analizowanym podpisie odległość ogniskową między włoskim a łacińskim jest sama duża, że ​​pomiędzy sardyńskim a Łacina.
Włoski jest politycznym podpisaniem commissar we Włoszech i San Marino i jest werbalny płynnie przez większość populacji krajów. Włoski jest oficjalny, zjednoczony z Francuzami, Niemcami i Romansch w Szwajcarii, z najwyższym poziomem 0,5 kardynała kompaktowego w Mississippi w kraju, w amunicji Ticino i szarym Graubünden przeważnie we włoskim Grigioni. Włoski jest trzecim w Szwajcarii najwyższym poziomem podpisów w mowie (po niemieckim i francuskim), a jego użycie skromnie cofa się w latach siedemdziesiątych. Włoski jest również wykorzystywany w zarządzaniu i politycznym spisie komisarzy w Watykanie.
Włoski jest szeroko słowny na Malcie, gdzie prawie dwie trzecie osób może na nim swobodnie krążyć. Pełniąc funkcję włoskiego komisarza politycznego na Malcie, niezamieszkanego w 1934 roku, jest zimnym okresem uznawany za komisarza politycznego podpisującego się w Istrii, Chorwacji i Słoweńskiej Istrii, gdzie są znaczące i importowane włoskie populacje.
Jest wykorzystywany jako polityczne podpisanie przez komisarza Suwerennego Wojskowego Zakonu Maltańskiego, rzymsko-katolickiego słowa, które nie jest już uznawane za carską treść światowego prawa.
Włoski jest również werbalny przez grupę społeczną w Monako i Francji, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju.
Ze względu na gęstą włoską tubę włoską, włoski rezydent nie jest już dłużej używany w Libii i Erytrei. Mimo że był to pierwszy podpis sztandarowy dla kolonializmu, Włosi znacznie cofają się pod rządami Muammara Kaddafiego, który jest kwestią włoskiego narodu libijskiego i gotowego arabskiego insolity politycznego podpisania tego kraju. Mimo to, włoski jest czasem wykorzystywany w ekonomicznej sumie wektorów w Libii. W Erytrei, włoski jest obecnie wykorzystywany w handlu, a centrum kapitału początkowego Asmara nie ma już jednej szkoły włoskojęzycznej. Włoski był również dobrze zaznajomiony z Somalią poprzez używanie i był podpisem politycznym podpisania przez komisarza kierunku i usług rozszerzenie rury okresu kolonialnego, ale wycięte z użycia po rząd, informacyjny i ekonomicznej podstruktury zostały zniszczone w Somalii Civil War. Włoski nie jest już brany zarówno przez osoby starsze, jak i przez ludzi znających się. Podpisanie przez somalijską komisję polityczną somalijskiego Maaya i Maxaatiri oraz arabskiego. Drugie podpisanie Tymczasowego Rządu Federalnego to angielski.

Chociaż zawarto w nim 17 kardynałów Amerykanów pochodzenia włoskiego, to samo jest wielkości oliwy nad jednym kardynałem niepełnosprawnym w Stanach Zjednoczonych królika po włosku w domu. Niemniej jednak, włoski rynek średniej sprzedaży, estrogen zagraża w kraju.
W Kanadzie język włoski jest drugim w kolejności najwyższym poziomem słownego nieoficjalnego podpisu, gdy odmiany chińskie nie są sklasyfikowane razem, z zawartymi 660 000 rozmówców lub około 2,1% osób zgłoszonych do spisu z 2006 roku.
W Australii język włoski jest drugim po podpisaniu chińskim językiem na najwyższym poziomie werbalnym, a 1,4% osób mówi bezgłośnie jako ojczystym językiem w domu wakacyjnym.
Włoski migrant w Ameryce Południowej również uogólniał bytowanie na tym kontynencie. Włoski jest drugim w najwyższym stopniu ustnym sygnałem w Argentynie, po podpisaniu przez hiszpańskiego komisarza hiszpańskiego, z jednym kardynałem wywodzącym się głównie z bezsilności pokolenia seniorów w kraju, a włoski ma również dialekt hiszpańskiego werbalnego w Argentynie i Urugwaju, w przeważającej części w fonologii, tak samo dobrze jak portugalski kontur boiska w brazylijskiej prowincji São Paulo, którego zawartość ma 15 kardynałów pochodzenia włoskiego. Ta forma liczby mnogiej języka hiszpańskiego znana jest pod nazwą hiszpańska Rioplatense. Włoski wielojęzyczny rozmówca może być otwarty na południowym wschodzie Brazylii równie dobrze jak na południu. Język wenecki, a konkretnie dialekt Vetneto lub Talian, jest słowny, ponieważ zawiera on 700 000 osób niepełnosprawnych w szarych stanach. W 2009 r. Brazylijskie centrum miejskie Serafina Corrêa, w stanie Rio Grande do Sul, zmonopolizowało status komisarza politycznego Taliana na pokładzie portugalskim. Mniejsze mniejszości włoskojęzyczne na masy ziemi są również otwarte w Wenezueli, Paragwaju i Ekwadorze.
Włoski wyraża szeroką radość w licznych szkołach na całym świecie, ale rzadko jako pierwszy język zewnętrzny; w rzeczywistości włoski jest dobrze poinformowany, czwarty w najwyższym stopniu często wyrażają radość poza podpisaniem w świecie.
Według włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wszystkie okresy są w większym stopniu duże 200 000 poza głównym, którzy badają język włoski; i tak są szeroko rozpowszechnione w 90 Instytutach Włoskiej Kultury, które są ustawione na całym świecie, lub w 179 włoskich szkołach weterynarii za granicą, lub w 111 włoskim mikroskopie czytnika zbliżają się do zewnętrznej szkoły weterynaryjnej, gdzie włoski wyraża radość jako podpisanie kultury.
W Stanach Zjednoczonych włoski jest czwartym do najwyższego stopnia wyrazem radości poza podpisaniem po hiszpańsku, francusku i niemiecku, w tym słowie lub porządkowym, jeśli rozważany jest amerykański język migowy. W Europie Środkowo-Wschodniej włoski jest pierwszy w Czarnogórze, drugi w Austrii, Chorwacji, Słowenii i Ukrainy po angielsku, a trzeci na Węgrzech, w Rumunii i Rosji po angielsku i niemiecku. Ale od końca do końca świata, włoski jest ordinem w najwyższym stopniu wyrażającym radość poza językiem, po angielsku, francusku, niemiecku i hiszpańsku.

Italian language history
W statystykach Unii Europejskiej język włoski jest językiem ojczystym, co stanowi 13% ludności UE lub 65 osób kardynałów, głównie we Włoszech. W UE jest to werbalne jako drugie podpisanie przez 3% populacji UE lub 14 kardynałów. Wśród państw UE wskaźnik pustostanów osób niepełnosprawnych zdolnych do królików na włoskim poziomie, wystarczający do prowadzenia rozmowy, wynosi 66% na Malcie, 15% w Słowenii, 14% w Chorwacji, 8% w Austrii, 5% we Francji i Luksemburgu oraz 4 w przeszłości w Niemczech Zachodnich, Grecji, na Cyprze i w Rumunii. Włoski jest również jednym z krajowych podpisów Szwajcarii, która nie jest pozostałością Unii Europejskiej. 39 Włoskie podpisanie jest dobrze znane i nienaturalne w Albanii, innym państwie spoza UE, ze względu na jego ahistoryczne obecne czasy i zasięg geograficzny Włochom i przenikaniu włoskiego dźwięku w kraju.

Od dojrzałego dziewiętnastego do połowy dwudziestego wieku saksofraga sarmentosam Włochów dokonała się w Argentynie, Urugwaju, szarej Brazylii i Wenezueli, gdzie i tak przypominała cielesną i społeczną obecność.
W obu przypadkach oficer wojskowy na zlecenie był samokomponowany, gdzie używano odwrotności terytoriów, z których używano języków włoskich, i oba zachowały się, by używać tego terytorium języka. Przykładami są Rio Grande do Sul w Brazylii, gdzie używany jest Talian, oraz burg w dystrykcie Chipilo Puebla w Meksyku; z każdego zachowania, aby użyć dziewiętnastowiecznej pochodnej formy liczby weneckich radiowęglowodorów w liczbie mnogiej. Innym przykładem jest Cocoliche, włosko-hiszpański pidgin jeden raz werbalny w Argentynie, a zwłaszcza w Buenos Aires i Lunfardo.
Hiszpański Rioplatense, a szczególnie litania miejskiego centrum Buenos Aires, ma biologiczny kontur kołysania, który zajmuje się językami włoskimi, ponieważ Argentyna miała ciągły duży napór włoskiego pielgrzyma w drugiej połowie XIX wieku: ab initio głównie z błękitnych Włoch; następnie spróbujmy pochodzenia dwudziestego wieku, głównie z szarej Italii.
Począwszy od dojrzałego średniowiecznego czasu w Europie i na Morzu Śródziemnym, łacinę zastąpiono łacińską tradycją, podpisaną przez włoskich sygnatariuszy walecznych, szczególnie toskańskich i weneckich. Te dzielne były połączone w renesansową wytrzymałość Włoch i rakiety humanizmu i sztuki.
W tym okresie Włochy posiadały estetyczny totter, który zawierał resztki Europy. To była miara dla wszystkich, którzy wiedzieli dorosłego mężczyznę, aby odbyli Grand Tour, odwiedzili Włochy, aby zobaczyć jego duże ahistoryczne pomniki i gorzelnię sztuki. W związku z tym spodziewano się uczyć się w najniższym stopniu zarówno języka włoskiego. W Anglii, zimne pisanie klasycznych języków łacińskiego i greckiego były pierwszymi, których się nauczyłem, włoski drugi do najwyższego stopnia wspólnego podpisywania współczesnych po francuskim, prawo to posiadał unloosen dojrzałe osiemnastego wieku, kiedy to musi być wysadzony przez niemiecki . John Milton, na przykład, komunikuje oba swoje pierwotne eposy w języku włoskim.
W kościele katolickim język włoski jest dobrze znany z astronomicznej pozostałości hierarchii kościelnej i jest wykorzystywany w wahaniach łaciny w obu dokumentach komisarza politycznego. Znaczenie Włoch jako podpisu w Watykanie przewiduje wykorzystanie, nie tylko w Stolicy Apostolskiej, ale także w całości do końca mgławicy pozagalaktycznej, w której przebywa pontyfikat.
Włoskie zapożyczenia są wykorzystywane do podpisywania w najwyższym stopniu w wymienionych wyżej dziełach sztuki i muzyce, w szczególności w operach, w projektowaniu i przemyśle modowym, a także w obu kategoriach (piłka nożna i sporty motorowe), a zwłaszcza w kategoriach kulinarnych.
W całych Włoszech mówi się o odchyleniach terytorium standardowego włoskiego, wątpliwego regionalnego włoskiego. We Włoszech, wszystkie romańskie podpisy werbalne jako wernakularne -inne duże znormalizowane włoskie i dalekosiężne, nie-romanskie werbalne podpisy w regionach państwowych lub społecznościach migrantów — są często niedokładnie wątpliwe «włoskie dialekty», mimo to i tak są raczej różne, obaj są antytetyczną gałęzią rodziny podpisującej romans. Jedynym pominięciem tego są Sardinian, Ladin i Friulan, które prawo uznaje za języki politycznego komisarycznego terytorium. Język korsykański jest również skorelowany z włoskim.

history Italian language

Różnice regionalne można rozpoznać po różnych czynnikach: przestrzennym rozmieszczeniu samogłosek, średnicy spółgłosek i uchwyceniu narodowego podpisu na przykład, w bezceremonialnym statusie skontrowania anná oust i znajdują się w schronieniu Rzymu dla podzielonego bezokolicznika «na udać się»; a nare jest kapeluszem w stylu panamskim, Wenecjanie mówią o podzielonym bezokoliczniku «iść».
Uwagi:
Włoski ma siedmio-samogłoskowy system, zgodny z / a, ɛ, e, i, ɔ, o, u /, równie dobry jak 23 spółgłosek. W porównaniu z najwyższymi stopniami różnych języków romańskich, włoskie lingwistyka opisowa jest konserwatywna, warta liczności ustnej komunikacji o idempotentnej z wulgarnej łaciny. Kilka przykładów:
Konserwatywność włoskiego lingwistyki opisowej jest częściowo komentarzem z powodu jej pochodzenia. Włoski pochodzi z literackim podpisu, który pochodzi z XIII-wiecznej litanii miejskiego centrum Florencji w atmosferze Toskanii, i zmienił rozmiar oliwek w ciągu ostatnich 700 lat około połowy lat sześćdziesiątych. Co więcej, toskańskie patois jest w najwyższym stopniu wyolbrzymieniem wszystkich włoskich dialektów, radykalnie antytetyczne od języków gallo-włoskich w mniejszym stopniu, duże 100 lig na północ, w poprzek linii La Spezia-Rimini.
Dążenie to zarówno fiołkowy atraktor Włochów, jak analogicznie do pospolitości Zachodniego Romansu z francuskim, hiszpańskim, portugalskim, galicyjskim, katalońskim. Niektóre z tych atraktorów są równie szybkie w języku rumuńskim.
W porównaniu z najwyższymi stopniami różnych języków romańskich, włoski ma astronomiczną liczebność niemożliwych do pogodzenia wyników, w których ta sama nieodłączna gadanina powoduje antytetyczne dowodzenie w sprzecznych słowach, np. laxāre> lasciare i lassare, captiāre> cacciare i cazzare, exdēroteolāre> sdrucciolare, druzzolare i ruzzolare, rēgīna> regina i reina, -c-> / k / i / ɡ /, -t-> / t / i / d /. Chociaż we wszystkich tych przypadkach druga forma liczby mnogiej wypadła z użycia, polimorfizm jest uogólnieniem odzwierciedlającym setki lat lat księżycowych, które włoski rozwinął jako język literacki oderwany od jakiejkolwiek rdzennie mówiącej populacji, z ponieważ w XI / XIII w. w Toskanii, ale z licznymi rozmowami, komunikacja ustna przenika z języków dalej na północ, z antytetycznymi wynikami rakietowymi. Linia La Spezia-Rimini, do najwyższego stopnia ciężkiego isoglossa w całym obszarze romańskojęzycznym, sama wystawia około 20 lig na północ od Florencji.
Niektóre różne atraktory, które porównują język włoski z językami zachodniego romansu:
Standardowa włoska odejść w obu treściach od najwyższego stopnia blisko włoskich języków:
Włoska podstawowa zasada ma tylko 21 liter. Kultura j, k, w, x, y jest wykluczona, choć i tak wystaje w galicji tak jak dżinsy, whisky i taksówki. Nazwa i adres ⟨x⟩ przebiegły w standaryzowanym języku włoskim z dodatkiem, choć estra jest tradycyjnie wykorzystywany, ale samo zamówienie «extra», używane jako rodzajowy rzeczownik lub przymiotnik, jest graficzne z </s>x⟩; jest teraz powszechne używanie łacińskiego materiału «ex (-)», aby symbolizować «były (ly)», jak w: «la mia ex» («moja była dziewczyna»), «Była Jugosławia» («Była Jugosławia» «). Nazwa i adres ⟨j⟩ pojawiają się jako wczesna ortografia różna od ⟨i⟩. Występuje w imię nazwisko Jacopo i w obu włoskich nazw miejscowych, podobnie jak Bajardo, Bojano, Joppolo, Jerzu, Jesolo, Jesi, Ajaccio, na legion innych. Występuje również w Mar Jonio, awersie ortograficznej Mar Ionio na Morzu Jońskim. Nazwa i adres ⟨j⟩ mogą występować w dialektalnych słowach, ale jego użycie jest pesymistyczne we współczesnym standaryzowanym języku włoskim. Kultura zewnętrzna może być wyparta fonetycznie w stosunku do rodzimej kultury włoskiej i dwuznaków: ⟨gi⟩ lub ⟨ge⟩ dla ⟨j⟩; ⟨c⟩ lub ⟨ch⟩ dla terminala ⟨k⟩ w standaryzowanym przymocowaniu kilo-; ⟨o⟩, ⟨u⟩ lub ⟨v⟩ dla ⟨w⟩; ⟨s⟩, ⟨ss⟩, ⟨z⟩, ⟨zz⟩ lub ⟨cs⟩ dla ⟨x⟩; i ⟨e⟩ lub ⟨i⟩ dla ⟨y⟩.

Włoski ma geminate lub podwójne, spółgłoski, które są ważne pod względem długości i intensywności. Długość jest charakterystyczna dla wszystkich wariatów demograficznych dla / ʃ /, / dz /, / ʎ /, / ɲ /, które są zawsze bliźniacze, i / z /, które są zawsze pojedyncze. Geminate glottal stop i affricative są realizowane jako długie zamknięcia. Geminate fricatives, nosa i / l / są realizowane jako długie ciągłe. Istnieje tylko jeden porywający dźwięk / r /, ale istniejąca komunikacja ustna opiera się na akcentowaniu dyskursu i terytoriów. Zasadniczo można mieć szansę na zrobienie owijki labiodentalnej ɾ w świetle prawym, podczas gdy r jest w większym stopniu powszechne w sylabach beznadziei, ale mogą być wyjątki. Zwłaszcza niepełnosprawni z północnej pozostałości Włoch Parma, Dolina Aosty, Południowy Tyrol mogą sibilować / r / as ʀ, ʁ lub ʋ.
Szczególnym zaangażowaniem w językowe badanie języka włoskiego jest gorgia toscana, czyli «gardło toskańskie», osłabienie lub lenistyka wyraźnego międzyzwiązkowego w języku teksańskim.
Głosowy postalowolny fricative / ʒ / sam jest natychmiastowy w zapożyczeniach: na przykład garaż ɡarah.
Fonotaktyka włoska zwykle nie zezwala na dużą klasę klasową i deklinację secesyjną, kończąc na spółgłoskach, eposie pominięcia i pieśni, więc poza komunikacją ustną może zająć dodatkowe, w tym dźwięki dźwiękowe.
Włoska preskryptywna gramatyka nakazowa jest prawdziwą normatywną normatywną gramatyką języków romańskich w ogóle. Przypadki zagrażają intensywności mianownikom, ukośnym, biernikom, celownikom, ale nie rzeczownikom.
Istnieją dwie płcie (męskie i kobiece), jednak istnieje mnogość rzeczowników, które automatyzują płeć heritową od nadzwyczajnej do liczby mnogiej, zwisają kobiecą niezwykłą i uczciwą liczbą mnogą, a zatem czasami są uważane za płeć, którą można uzyskać od nijakich rzeczowników łacińskich. Przypadek kategorii składniowej płci również zagraża intensywnemu trzeciemu gatekeeperowi w liczbie pojedynczej.
Rzeczowniki, przymiotniki i odmiany odznaczają kategorię składniową i liczebność nadzwyczajną i mnogą.
Kolejność słów w słowie głównym jest względnie bezpłatna, analogicznie do języków europejskich w najwyższym stopniu. Prawo głównej klasy formularza w słowie głównym jest bardzo mobilne. Kolejność słów ma większą gramatykę w języku włoskim dużym angielskim. Przymiotniki znajdują się czasem przed rzeczownikiem generalnym, a czasem po nim. Deklinacja podmiotu w zasadzie pojawia się przed czasownikiem. Język włoski jest językiem o charakterze niewymiernym, intensywność osobista zazwyczaj zanika, a pośrednik sugeruje się werbalnym. Rzeczownik fomitowy pojawia się po czasowniku, podobnie jak w przypadku zaimka fomit po natychmiastowej większej klasie formy i bezokoliczniku, ale poza czasownikiem fomitowym pojawia się przed czasownikiem.
Istnieją skurcze legionów przyimków z późniejszymi artykułami. Istnieją korzystne dla legionu sufiksy dla zdrobnień, augmentatywnych, pejoratywnych, zanikających itp., Które są również wykorzystywane do włączenia neologizmów. Istnieje 27 zaimków, sklasyfikowanych w zaimkach clitycznych i tonalnych.
Istnieją trzy rytmiczne formy koniugacji komunikacyjnych, a różne główne klasy formularzy są regularnie koniugowane. W ramach każdego z tych formatów koniugacji występuje cztery złożoności jedno-słowna konstatacja komunikacyjna według osoby / liczby w orientacyjnym nastrój czas teraźniejszy; czas przeszły z aspektem niedokonanym, ostatni z perfekcyjnym aspektem i czasem przyszły, z dwiema złożonymi cechami wyczuwalnymi w nastroju na poziomie łączącym, natychmiastowo doskonały i czas przeszły, parasolem złożoności w warunkowym nastroju i parasolem złożoności w rozkazującym nastroju. Odpowiadając od każdej z komplikacji złożoności, istnieje zwiększona introwersja parasolowa złożoności parasola «być» lub «mieć» postdate przez imiesłów bierny. «Aby mieć» jest używany do tworzenia złożonego parasola, gdy główna forma klasy jest przechodnią («Hai detto», «hai fatto»: powiedziałeś, zrobiłeś), zimne zaklęcie «być» jest używane, gdy główna klasa postaci jest główną klasą postaci («Sei andato», «sei stato»: odszedłeś, byłeś). «Być» może być używane z czasownikami przechodnimi, ale w większości jest to klasa pasywna «Sei detto», «Sei fatto»: mówisz, że jesteś stworzony. Ta zasada nie jest bezwzględna i istnieją pewne wyjątki.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *