Rzym atrakcje turystyczne i zabytki

rzym atrakcje

Dla wielu turystów obowiązkowym punktem ich wyprawy stają się katakumby św. Sebastiana, św. Domicyli oraz św. Kaliksta z II wieku, ponieważ to tu pochowano tysiące naśladowców Jezusa. W V wieku stały się one miejscem kultu, czci i modlitw. Te podziemne korytarze wykopane przez mieszkańców Dawnego Miasta otaczały niemal całe miasto.


 

Nazwa katakumb św. Kaliksta wzięła się od imienia diakona, który w III wieku pełnił funkcję zarządcy tego cmentarza. Tu pochowano męczenników, chrześcijan oraz 16 papieży. Pod ziemią znajduje się kilkupoziomowa sieć korytarzy. We wnękach wydrążonych w sianych składano ciała zmarłych owinięte w całun, a następnie zamykano je marmurowymi płytami lub też zamurowywano cegłami. Na płycie wypisywano imię nieboszczyka oraz umieszczano symbol chrześcijański. Poza popularnymi wnękami istniały również inne formy grobów, takie jak: krypty, sarkofagi.

wenecja historia miasta

katedra san vigilio

wenecja historia budowy

włochy informacje o kraju

Katakumby św. Kaliksta dzielą się na następujące części: groby papieży, grób św. Cecylii, krypty św. Lucyny, krypty św. Melchiadesa, św. Gajusza i św. Euzebiusza, część Zachodnią oraz część Liberiana.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *