Początek II tysiąclecia przed naszą erą to czas, kiedy obszar Włoch został zasiedlony przez ludy indoeuropejskie, a około 1000 r. p.n.e. przez Etrusków. Z biegiem czasu ich kraj został podbity przez rosnący w siłę Rzym, a do III w. p.n.e. obszar całej Italii został mu całkowicie podporządkowany.


Imperium na początku nowej ery obejmowało swym zasięgiem cały basen Morza Śródziemnego. Rozwijała się wtedy kultura, nauka, filozofia oraz powstały do dziś wzbudzające zachwyt budowle (liczne świątynie oraz gmachy użyteczności publicznej) oraz akwedukty.

 

W III wieku ujawnił się jednak kryzys państwa. Aby je ratować, wprowadzono monarchię absolutną. W 330 roku stolica została przeniesiona do Konstantynopola. Natomiast rok 395 to czas podziału na cesarstwa na zachodnie (ze stolicą w Mediolanie) i wschodnie (stolica w Konstantynopolu). Następnie w V wieku na terytorium imperium zaczęły powstawać państwa plemion germańskich. W 476 roku usunięto ostatniego cesarza zachodniego. Władzę przejęli Hurulowie, a następnie Ostrogoci oraz cesarz wschodni – Justynian.

Jak dojechać do Neapolu — autobusem czy pociągiem?
Jak najlepiej dojechać z Warszawy do Rzymu
Jak dojechać do Neapolu z Opola — autobusem czy pociągiem?

Kategorie: Historia