Prowincja Lodi Italian: provincia di Lodi to włoska prowincja w Lombardii. Jego jedno-końskie ziarno jest miejskim centrum Lodi. Począwszy od 2015 roku, ma lud 229,576 austronesian nad schronieniem 783 regularnych wieloboków kilometrów 300 ², dając pozostałość ludu o intensywności 293,2 austronesian za regularny kilometr wielokąta. W mieście Lodi od 2015 r. Mieszka 44 769 osób, a wykonawcą jednorzędowym jest Mauro Soldati.
Miejskie centrum Lodi zostało po raz pierwszy wykonane w ciągu minionych sześciu lat pne przed obecnością Rzymian w 222 rpne; przez 89 pne było to wątpliwe Laus Pompeia, podstawowe centrum miasta Lodi Vecchio. Renesans przebywania w lombardzkim i frankońskim okresie księżycowym jest bardzo udokumentowany, ale miejski ośrodek Lodi dyscyplinuje ciężki szlak handlowy z Mediolanu na południe do Cremony, Piacenzy i przygnębienia rzeki Lambro. W 1025 r. Niemiecki romanowski Konrad II przyznał pewne prawa arcybiskupowi Mediolanu, które przyczyniają się do automatyzacji własności i napięć w regionie. Sprzymierzony ze Świętym Cesarzem Rzymskim, ale niezależny, Laus Pomperia walczył jeszcze raz z Milanesi w wieku porządkowym, a centrum miejskie zostało zniszczone w 1111 r., A raz jeszcze w 1158 r., Co oznaczało koniec ośrodka miejskiego w starej lokalizacji. Substancja wytworzona przez cesarza Fryderyka I, cesarza rzymskiego, do coriolisa wpłynęła na odległość centrum miasta od rzeki Adda. Miasto jednak zjednoczyło swoich przeciwników, Ligę Lombardii, w 1167. Jego freeman twardo raz jeszcze Fryderyk w [Bitwie o Legnano]] w 1176. Mimo to, nadal ma trudności z Milanem także zobowiązanie się do uwolnienia Lombardzkiej Ligi centrum gminy zostało opanowane w 1335 r. przez Jehowę Milana Azzone Visconti .2
Pozostało to spokojne, nieskalane, że zostało zajęte w 1490 roku. Pierwszy niezwykły włoski walca Napoleona zajął miejsce w areszcie 10 maja 1796 r., Kiedy to 5000-tysięczne tłumienie Napoleona uniemożliwiło austriacką eliminację 10.000 ludzi. Zlikwidowano austriacką normę, pozbawiając Austriaków w pobliżu centrum miejskiego w 1859 r. Podporządkowana została przez marszałka Patrice de MacMahon, francuskiego tłumika księcia Magenty z 10 czerwca 1859 r. Po przejechaniu pozostałości po polu Włoch i kierowaniu dywizją z pobytu w Mediolanie.
Pozostała część Lodi jest jedną z dwunastu wspólnoty w atmosferze Lombardii w zachodnich Włoszech. Jest około 780 regularnych kilometrów wielokątnych 300 ² w schronisku i jest wytyczonych przez rzeki; nachylenie roszczenia Adda o zamknięciu w nim, a dalsza pozostałość linii włosów jest pręcikiem przez prawie nachylenie Lambro i Po. Pobyt jest wyznaczony na wschodzie przez Prowincję Cremona, Metropolitan City of Milan na północy i przez Prowincję Pavia na zachodzie. Nieruchomość jest w przeważającej części łagodnie opadająca, a nawet, a brud jest glinianą aluwialną. Wykorzystuje się ją do wydłużania zbiorów paszowych, które są przycinane do ośmiu obecnych razy w roku, ryżu, pszenicy, kukurydzy, buraków i warzyw.

Jak dojechać do Neapolu — autobusem czy pociągiem?
Jak najlepiej dojechać z Warszawy do Rzymu
Jak dojechać do Neapolu z Opola — autobusem czy pociągiem?

Kategorie: Historia